Dugnad 6. mai kl 14

Årets felles dugnad er satt til lørdag 6. mai 2017, fra kl 14. Vi rydder i loft og kjeller, boder og kott. Det blir satt ut kontainere foran hver blokk. Disse kommer onsdag 3. mai og blir fjernet onsdag 10. mai. Husk at Elektriske artikler, maling og farlig avfall ikke skal kastes i disse. Etter dugnaden håper vi på bra vær slik at vi kan samles på grillplassen ved oppgang 23. Servering av noe å drikke og bite i. Velkommen!

Les plakat

Viktig informasjon fra Canal Digital

18. september 2017 slukkes de analoge TV-signalene. Etter dette vil alle uten en digital TV-dekoder få svarte skjermer.

Det samme gjelder det analoge FM radio-signalet du får fra radioantenne-kontakten som du finner i samme uttak som tv-uttaket i veggen.

Les mer om dette på Canal Digitals hjemmeside:

https://kabel.canaldigital.no/analogslukking

 

Stikkord

Snø, sykler og biler

Dersom du ikke bruker sykkelen din i vinter, ber vi om at den lagres i kjelleren. Beboere som gjentatte ganger parkerer utendørs bes bruke garasjen sin oftere i vinter. Dette for at det skal være lettere å rydde vekk snø foran inngangene og parkeringsplassene.

Husk å sjekke brannslukningsapparatet og test røykvarslerne 1. desember.

Les hele oppslaget her

Boligmappa.no

Få er klar over boligeiers plikt til å ta vare på viktig boligdokumentasjon.  Både Forskrift for elektriske lavspennsanlegg (FEL) og Byggteknisk forskrift (Tek10), presiserer boligeiers plikt til å oppbevare dokumentasjon på boligen, vise den frem ved tilsyn og overlevere den til neste eier. Disse kravene oppfylles automatisk ved bruk av Boligmappa. Dette forutsetter at boligeier legger inn nødvendige dokumenter eller at dokumentasjonen på utført arbeid er overført fra håndverkeren.

Utskifting av sikringsskap

Styret har hentet inn svært bra priser på utskifting av sikringsskapet, fra gamle skru-sikringer til moderne vippe-brytere. Flere elektrikerfirmaer leverte tilbud og etter et par runder valgte styret til slutt tilbudet fra ELFAG Jens Dahl AS. Alle beboere og andelseiere skal ha mottatt et tilbud tilpasset størrelsen på leiligheten.

Styret har mottatt langt flere bestillinger enn først antatt, noe som betyr at mange sikringsskap blir modernisert i løpet av den nærmeste måneden. 48 leiligheter (42% av samtlige leiligheter) blir oppgradert til nye automatsikringer i denne omgang.

Stikkord